Driftstörningar

Det finns inget webbhotell som inte drabbas av driftstörningar någon gång ibland, även om det händer mycket sällan om du har köpt ett stabilt webbhotell. När man talar om driftstörningar syftar man framförallt på att webbhotellet inte är tillgängligt, att det är ”nere”, vilket innebär att varken du eller dina besökare kommer åt din hemsida. Ibland kan driftstörningarna emellertid göra att din hemsida faktiskt är tillgänglig men att den är seg och laddas extremt långsamt. Men vad beror dessa driftstörningar på egentligen? Betyder det att din host är dålig? Nej, så behöver det inte alls vara som du nu kommer att få se.

Om ditt webbhotell är nere

Om ditt webbhotell är otillgängligt och din hemsida är nere kan det bero på följande saker:

  • Strömavbrott. Det här är emellertid inte alls vanligt eftersom alla webbhotell har tillgång till backupström, men ibland kan även reservaggregatet strula.
  • Dos-attacker (DDOS). Det här är en betydligt vanligare anledning till att ett webbhotell drabbas av driftstörningar och innebär att en eller flera hackare attackerar de servrar din host använder sig av, något som gör att du inte kan komma åt ditt webbhotell och att din hemsida ligger nere.
  • Överbelastning. Naturlig överbelastning av en server är mycket ovanligt men överbelastningsattacker är inte helt ovanliga. Det är rent sabotage.

Om din hemsida är slö

Det finns flera anledningar till att en hemsida kan bli slö. Du kanske har gjort något med hemsidan som slöat ner den, till exempel installerat ett dåligt tillägg om du använder WordPress. Ett sätt att kontrollera om det är servern eller din hemsida som strular är att besöka Googles PageSpeed Insights. Där skriver du bara in din webbadress så ser du varför hemsidan är slö. Om det handlar om din host kan det bero på:

  • Virusangrepp
  • Överbelastning av din server.